Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU v Bratislave
a SASI

vás pozývajú 

na prednášku

Tvorba a riešenie inovačných zadaní - TRIZ (metodika) a Goldfire Innovator (SW) pre vzdelávanie aj firemnú prax

doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., VUT Brno

Dátum a čas konania: 3. 5. 2011 (utorok) od 10:00 hod.

Miesto konania: miestnosť 004

TÉMY predášky:
dáta, informácie, znalosti, invencia, inovácia, systémovosť a tvorivosť, tímová spolupráca

1. ČO a PREČO inovovať (komponenty, štruktúra, funkcie, parametre, diagnóza, náklady, problémy, správne inovačné zadania (?) a správne (?) formulované inovačné zadania). Príklady.

2. AKO inovovať (rozpory v zadaní a postupy k ich riešeniu, konflikty látok a vzory ich riešení, technické funkcie a princípy ich uskutočnenia, zákonitosti zdokonaľovania techniky - všetko abstrahované z patentovaného stavu techniky). Príklady.

3. Počítačová podpora systémového prístupu vo fáze analýzy. Tvorby variantov riešení vo fáze syntézy zberu informácií z patentovaného stavu techniky pred a po projekte. Štúdium aktivít konkurencie. Príklady.

Metodika TRIZ (tvorba a riršenie inovačných zadaní) je určená pre technikov, inžinierov, vedcov, inovátorov, ktorí hľadajú tvorivé riešenie technických problémov, pre pracovníkov poverených zvyšovaním konkurenceschopnosti. Software Goldfire podporuje riešiteľov pri zbieraní relevantných informácií, pri systémovej analýze objektu, pri generovaní ídeí (nápadov, invencií), pri výbere a verifikácii variantov, pri sledovaní aktivít konkurencie, atď.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., sa od r. 1996 venuje inovačnej metodológii, predovšetkým výučbe a praktickým aplikáciám metodiky TRIZ „Tvorba a riešenie inovačných až invenčných zadaní“ ako na školách, tak vo firmách ČR a Slovenska. Okem vzdelávacích kurzov TRIZ pre firmy a externej podpory inovačných týmov v praxi je „Value Added Reseller“ počítačovej podpory inovačnej metodiky v podobe systému Goldfire Innovator od Invention Machine Corporation. Je autorom početných popularizačných článkov, referátov na konferenciách v ČR a v zahraničí, riešiteľom niekoľkých vzdelávacích projektov a spoluriešiteľom firemných inovačných projektov.