Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

CKV Consult a Strojnícka fakulta STU v Bratislave
pod záštitou dekana SjF Prof. Ing. Ľubomíra ŠOOŠA, PhD.
v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom, GRETA Picardie sekcia CAFOC Conseil, Innovaltech - technologická platforma Amiens

Vás pozývajú na pracovný seminár

INOVÁCIE

Kde: V miestnosti 004, Strojníckej fakulty, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava

Kedy: 24. novembra 2011 o 9.00 hod.

Program:
9,00 – 9,15 Otvorenie pracovného seminára (Ing. Anna Szuhová CKV Consult, Prof.Ing.Ľ.ŠOOŠ,PhD. SjF STU , XX Ambassade FR)
9,15 – 9,30 Štátna podpora rozvoja povolaní, kompetencií a kvalifikácií v regiónoch (Dominique Stevenin Rudeaux, Obchodná komora Amiens)
9,30 – 10,15 EDEC anticipovanie vývoja povolaní, kompetencií a kvalifikácií štátu a regiónov Prospektívne štúdie vývoja trhu práce a povolaní Konkrétne príklady prospektívnych štúdií a využitia ich výsledkov pre riadenie rozvoja ľudských zdrojov v regióne Diskusia (Dominique Stevenin Rudeaux, Obchodná komora Amiens)
10,15 - 10,30 Občerstvenie
10,30 – 11,00 Podpora inovácií vo Francúzsku (Matthieu Morel, Technologická platforma Innovaltech Francúzsko)
11,00 – 11,45 Technologická platforma Innovaltech špecializácia na strojárstvo Prezentácia projektov: Technológia magnetických impulzov, Kompozitné materiály, Prototypáž (Matthieu Morel, Technologická platforma Innovaltech Francúzsko)
11,45 – 12,30 Záverečná diskusia Občerstvenie

FOTOGALERIA