Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF
v spolupráci so Základnou organizáciou technických športov SjF - strelecký klub usporiada

Pohár dekana SjF

zamestnancov SjF v športovej streľbe

Dátum konania:
16. júna 2010 - streda ( 9,00 – 12,30 hod)
17. júna 2010 - štvrtok (13,00 – 14,30 hod)

Miesto:
Vzduchovková strelnica SjF – ( 5.poschodie stredné schodište)

Prihlášky a informácie:
PaedDr. J. Žídek – kl. 283 alebo
emailom - jozef.zidek@stuba.sk Možnosť prihlásiť sa osobne na strelnici v dni konania súťaže.

Disciplína:
Vzduchová pištoľ – 15 rán – 5 rán do terča Vzduchová puška – 15 rán (v stoji)

Kategórie:
Muži, ženy

Zbrane a strelivo:
Zabezpečí ZO technických športov SjF Prví traja v každej kategórii obdržia diplom.

Každý pretekár sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie.

Súťažiaci môžu strieľať priebežne, podľa príchodu na strelnicu.

PaedDr. Jozef Žídek, - riaditeľ súťaže

Mgr.A.Cepková,PhD. - vedúca Odd. TV a Š