Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 12.11.2013 sa slávnostne podpísala zmluva o poskytovaní vysokoškolského štúdia pre zahraničných uchádzačov na SjF STU, medzi Strojníckou fakultou STU zastúpenou dekanom prof. Ing. Ľubomírom Šoošom PhD. a Egyptskou stranou: Mootaz El Assily v zastúpení pani Mgr. Natáliou Silnickou