Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zmluva medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Nadväzujúc na doterajšiu dlhodobú spoluprácu medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s cieľom konkretizovať oblasti a formy spolupráce v nasledujúcom období a za účelom prehĺbenia existujúcich vzťahov uzatvorili zmluvné strany po vzájomnej dohode rámcovú zmluvu o spolupráci dňa 31.8.2020

Zmluva bola uzatvorená na 5 rokov.

Zmluva je zameraná na spoluprácu v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave úspešne dlhodobo spolupracuje s VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. na rôznych projektoch.  Vďaka čomu sa nám darí prepájať štúdium s praxou. 

Prinášame Vám aj fotodokumentáciu z návštevy dekana Strojníckej fakulty STU Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. priamo v spoločnosti pri príležitosti podpisu rámcovej zmluvy.