Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Važení priatelia

Potešil nás Váš záujem a účasť na „Pracovnom stretnutí pedagógov so záujmom o nové zmeny noriem v strojárskej technickej dokumentácii„ na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dňa 7.9.2017. Akcie sa zúčastnilo 49 stredoškolských učiteľov z 15 miest šiestich krajov SR. Prípadné nejasnosti posielajte na jozef.antala@stuba.sk, v práci Vám želáme veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD
dekan Sjf STU v Bratislave