Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prvých desať poslucháčov nastúpi v akademickom roku 2017/2018 do prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle.

Na pôde Strojníckej fakulty sa 6. septembra podpísala za účasti najvyššieho vedenia Strojníckej fakulty STU v Bratislave a spoločnosti Volkswagen Slovakia zmluva o duálnom vzdelávaní. Delegácia absolvovala aj krátku exkurziu po laboratóriách fakulty, ktoré vznikli aj zásluhou spoločnosti Volkswagen Slovakia. 

Bakalár v automobilovom priemysle je profesijne orientovaný 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode. Takmer polovicu štúdia bakalára v automobilovom priemysle tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. 

Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. 

Zľava doprava: Alexander Matušek (zmocnenec pre Think Blue. Factory), prorektor STU Marián Peciar, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting, predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht, dekan SjF STU Ľubomír Šooš. 

Vedenie spoločnosti VW a dekan fakulty pri prehliadke elektrickej formule STUBA Green Teamu. 

Prezentácia formulových tímov AM Team a FME Racing.

Prezentácia formulových tímov FME Racing a AM Team. 

Ukážka práce súradnicového meracieho stroja DEA Global Perfomance.

Ukážka laboratória súradnicového rozmerového merania na SjF STU.

Vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia, Slovenskej technickej univerzity a Strojníckej fakulty.

Vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia, vedenie Slovenskej technickej univerzity a Strojníckej fakulty odpovedá na otázky médií. 

Prezentácia o bakalárovi v automobilovom priemysle určená médiám.

Prezentácia pre média o bakalárovi v automobilovom priemysle. 

Predstavitelia spoločnosti Volkswagen Slovakia so študentami pilotného projektu. 

Slávnostný podpis zmluvy: zľava predseda predstavenstva VW Ralf Sacht, člen predstavenstva VW Eric Reuting, dekan fakulty Ľubomír Šooš, prodekan František Urban.

Podpis zmluvy: zľava predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ľubomír Šooš a prodekan pre pedagogiku Strojníckej fakulty STU František Urban.