Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Petra Tomleina, CSc., pracovníka Ústavu tepelnej energetiky SjF STU, sa 20. mája 2008 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 o 10.00 h obhajoba habilitačnej práce Hodnotenie energetickej efektívnosti v prechode na HFCs chladivá a o 13.00 hod. habilitačná prednáška Analýza výkonu chladiaceho okruhu v prevádzke.