Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan SjF STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania

RNDr. Ing. Jirího Tesařa, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 29. septembra 2015 o 8,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17,

uskutoční obhajoba habilitačnej práce:

„Nové metody primární etalonáže tlaku”

a o 11:30 hod. habilitačná prednáška:

“Nové a modifikované technologie pri primární etalonáži jednotky tlaku od 1 nPa do 1 GPa“

v miestnosti 023.