Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

--------------videomíting------------------------

Odovzdanie záverečných prác a štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021

Termín: 12.5.2021 od 14:00 h do 15:00 h

Link na videomeeting - MS Teams

Program:

1. Skúškové obdobie LS 2020/2021

2. Úprava Harmonogramu akademického roku 2020/2021

3. Spôsob úpravy záverečných prác

4. Odovzdávanie záverečných prác

5. Štátne skúšky

6. Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň akademického roku 2021/2022

7. Diskusia