Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav tepelnej energetiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave

v spolupráci s
VTS pri VUJE, a.s. Trnava
Slovenskou Nukleárnou Spoločnosťou
Slovenskou Asociáciou Strojných Inžinierov

Vás pozývajú na odborný seminár

FYZIKÁLNY MODEL PALIVOVEJ KAZETY JADROVÉHO REAKTORA VVER 440

Dátum a miesto konania : 13.12.2007 o 9:30 h
Strojnícka fakulta STU v Bratislave – Námestie slobody 17 – miestnosť č. 004

Odborný garant : doc. Ing. František Urban, CSc.

Program:
09:15 - Prezentácia účastníkov

09:30 - Otvorenie

09:35 - K. Klučárová, J. Remiš, J. Hermanský, M. Závodský, V. Petényi, VUJE, a.s. - Projekt zvýšenia presnosti určovania výkonu
           palivových kaziet a jeho rozloženia v aktívnej zóne reaktora typu VVER 440

10:05 - P. Muškát, SjF STU Konštrukčné riešenie experimentálneho zariadenia s fyzikálnym modelom palivovej kazety 
          jadrového reaktora VVER 440

10:30 - F. Urban, Ľ. Kučák, SjF STU Prezentácia výsledkov meraní na fyzikálnom modeli palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440

11:15 - M. Pulmann, SjF STU Vizualizácia prúdenia vody vo fyzikálnom modeli palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440 - praktická ukážka

Záväznú prihlášku na odborný seminár zašlite do 10.12.2007 e-mailom na adresu :
veronika.blahova@stuba.sk.
V prihláške uveďte meno, priezvisko, titul a organizáciu.

Plné znenie pozvanky najdete TU