Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA,
STROJNÍCKA FAKULTA V BRATISLAVE,

CENTRUM JAZYKOV A ŠPORTU, ODD.TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

pod záštitou prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD. dekana SjF STU Bratislava

Vás srdečne pozýva na

17.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o športe

OD VÝSKUMU K PRAXI 

v termíne: 29.-30. 11. 2012, Bratislava 

miesto konania: Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej, edukačnej a trénerskej činnosti členov katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách a športových inštitúciach doma a v zahraničí.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na stránke http://tconf.simen.homeunix.org/