Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Celkovo bolo ocenených 22 študentov našej fakulty, ktorí pozvali na slávnostný obed kde dostali Ďakovný list od vedenia fakulty za mimoriadne študijné výsledky, reprezentáciu fakulty v zahraničí či športe, ale aj za účasť vo formulových tímoch. 

Zoznam ocenených študentov: 

1.   Renata Cápová 1. roč. BŠ, priemer SŠ 1,00, maturita M 1
2.   Diana Selnekovičová 2. roč. BŠ VŠP 1,20
3.   Marek  Rečlo 3. roč. BŠ VŠP 1,06, AM Team, najlepší študent prvého stupňa štúdia na SjF STU
4.  Bc. Marek Majkút 1. roč. IŠ VŠP 1,00
5.  Bc. Ľuboš  Gašparovič 2. roč. IŠ VŠP 1,00 najlepší študent druhého stupňa štúdia na SjF STU
6.  Ing.  Pavel  Kraus najlepší študent tretieho stupňa štúdia na SjF STU
7.   Tomáš  Matia najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU
8.  Bc. Gábor Penzinger mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
9.   Milan  Tomka významný reprezentant STU v športe -karate, zaradený do výberu reprezentácie SR, vicemajster Slovenska v kategórii mužov do 84kg a s tímom Rapid Bratislava obsadil 3. miesto v kategórii družstiev
10.  Bc. Peter  Žiaček mimoriadna činnosť konaná v prospech STU
11.  Ing.  Tomáš   Liedl FME Racing Team (Eco Marathon)
12.  Ing.  Michal Šlauka FME Racing Team (Eco Marathon)
13.  Ing.  Peter  Hladiš STUBA Green Team (Formula student Electric) 
14.  Bc. Stanislav Zeman STUBA Green Team (Formula student Electric) 
15.   Martin Fabík STUBA Green Team (Formula student Electric) 
16.  Bc. Juraj Heško AM Team Slovakia
17.  Bc. Peter Ištván AM Team Slovakia
18.   Andrej  Majstrík predseda ŠCS
19.  Ing.  Markus Melicher predseda ŠČ AS SjF, predseda IKMG
20.  Bc. Štefan Holodňák šéfredaktor časopisu Škrt
21.  Bc. Martin Ondraščin podpredseda ŠČ AS SjF, predseda ŠČ AS STU
22.   Ivan Rusetskyi zástupca zahraničných študentov v ŠCS