Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V termíne  4.- 9. decembra 2016 sa konal v Miami (USA) medzinárodný kongres American Advanced Materials Congress (AAMC) 2016. 

Na kongrese sa aktívne zúčastnili prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., doc. Ing. Peter Križan, PhD. a doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. z Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality a doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD. z  Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky  SjF STU.

V rámci programu bolo pred 385 účastníkmi zo 64 krajín prezentovaných 258 vybraných vedeckých príspevkov.  Profesor Šooš prezentoval výsledky v oblasti výskumu „Nových konštrukcií zhutňovacích strojov a nových tvarov výliskov“, docent Križan  prezentoval „Experimentálny výskum mechanických vlastnosti a parametrov kompozitov na báze druhotných surovín“, obsahom príspevku docenta Beniaka boliMateriálové vlastnosti PLA plastikových modelov vyrobených v 3D tlačiarnia docent Écsi sa vo svojej prezentácii venoval „Formulácii 2J nezávislého matematického modelu namáhania plastického materiálu.

Súčasťou kongresu bola dňa 5.12.2016 aj slávnosť, na ktorej udeľovala „International Association of Advanced Materials“ prestížne ocenenia za vedecké výsledky v oblasti pokrokových materiálov. S potešením konštatujeme, že Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám. Z 26 udelených ocenení získalo celkovo  štyri, z toho Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získala tri.     

Na návrh prezidenta IAAM, profesora Hisatoshi Kobayashiho, boli udelené za dlhoročnú spoluprácu docentom Petrovi Križanovi a Ladislavovi Écsimu, medaily „IAAM Medal“. Za viacročný výskum v oblasti pokrokových materiálov a technológií bola profesorovi Ľubomírovi Šoošovi udelená cena „IAAM Scientist Medal“.

Ocenenia na slávnosti odovzdal generálny sekretár IAAM, profesor Ashutosh Tiwari. Viac informácií o uvedených kategóriách možno nájsť na  http://www.vbripress.com/aamc/  v sekcii Awards.