Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Jakuba Palenčára, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 6. mája 2021  o 9:00 hod. v miestnosti S4, SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava,

uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Vplyv neistoty kontrolného etalónu na stanovenie indexov spôsobilosti meracích procesov“

a dňa 6. mája 2021 o 13:10 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Neistoty v meraní pri kalibrácii“ v miestnosti S4.

POZOR ZMENA MIESTNOSTÍ:

obhajoba habilitačej práce a habilitačnej prednášky bude v miestnosti 216

Pripojenie:

Obhajoba habilitačnej práce: https://meet.google.com/kub-nkfz-zvj

Habilitačná prednáška: https://meet.google.com/gxq-yirm-fkh