Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania
Ing. Martina Garana, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 28. septembra 2021 o 8:00 hod. v miestnosti 004, SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava,

uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Monitorovacie systémy bezpečnosti prevádzky konštrukcií“

a dňa 28. septembra 2021 o 11:05 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Monitorovanie únavového poškodenia konštrukcií“ v miestnosti S4.

POZOR ZMENA MIESTNOSTÍ:

habilitačná prednáška bude v miestnosti 216

Pripojenie

Obhajoba habilitačnej práce: https://meet.google.com/hiq-ptfo-mup

Habilitačná prednáška: https://meet.google.com/qvt-heev-cuk