Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Ing. Mareka Mlkvika, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,
sa dňa 29. septembra 2020  o 08:00 hod. v miestnosti S1 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Vplyv mechanizmu vzniku vnútorného dvojfázového toku na kvalitu spreja pri spracovani vysoko viskóznych kvapalín dvojlátkovými atomizérmi s vnútorným zmiešavaním“

a dňa 29. septembra 2020 o 10:55 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Energeticky efektívne rozprašovanie viskóznych kvapalín“ v miestnosti 023.