Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Martina Jurigu, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 6. mája 2021  o 10:30 hod. v miestnosti S4, SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31
Bratislava,

uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Mechanicko-chemická dekompozícia organických materiálov“

a dňa 6. mája 2021 o 13:55 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Špeciálna technológia termálnej dekompozície organických materiálovmiestnosti S4.

POZOR ZMENA MIESTNOSTÍ:

obhajoba habilitačej práce a habilitačnej prednášky bude v miestnosti 216

Pripojenie:

Obhajoba habilitačnej práce: https://meet.google.com/chs-gqhy-nvf

Habilitačná prednáška: https://meet.google.com/gxq-yirm-fkh