Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Juraja Úradníčka, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

dňa 30. júna 2020 o 8:00 hod. v posluchárni S3 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17,

sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce „ Dynamics of Nonconservative Mechanical Systems-Disc Brake Application

a dňa 30. júna 2020 o 10:15 hod. v posluchárni S4 

sa uskutoční habilitačná prednáška: „Výskum vplyvu nekonzervatívnych silových účinkov na dynamiku kotúčových bŕzd“ 

POZOR ZMENA MIESTNOSTÍ:

obhajova habilitačnej práce bude v miestnosti 004

habilitačná prednáška bude v miestnosti 023