Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci 
habilitačného konania Ing. Jany Gulanovej, PhD., pracovníčky Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 29. septembra 2020  o 08:00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Počítačom podporovaný návrh tvarových dielov s podporou moderných konštruktérskych a výrobných metód“

a dňa 29. septembra 2020 o 10:10 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Pokročilé konštruovanie tvarových dielov v dopravnej technike“ v miestnosti 023.