Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

„Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania
Ing. Aleny Brusilovej, PhD.
, pracovníka 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 28. septembra 2021 o 8:00 hod. v miestnosti 023, SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava,

uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Mechanické a tribologické vlastnosti kompozitných systémov na báze nitridu kremníka“

a dňa 28. septembra 2021 o 10:20 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška: „Mechanizmy zhúževnatenia keramických materiálov“ v miestnosti S4.“

POZOR ZMENA MIESTNOSTÍ:

obhajoba habilitačej práce a habilitačnej prednášky bude v miestnosti 216

Pripojenie

Obhajoba habilitačnej práce: https://meet.google.com/sum-dbwv-mkh

Habilitačná prednáška: https://meet.google.com/qvt-heev-cuk