Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci osláv Svetového dňa metrológie (20. máj), pripomínajúceho výročie podpísania Metrickej konvencie v roku 1875 zorganizovala Strojnícka fakulta STU v Bratislave spolu so Slovenským metrologickým ústavom (SMU) a Slovenskou legálnou metrológiou (SLM) Národný týždeň metrológie pri príležitosti redefinície jednotiek SI. 

Svetový deň metrológie je každoročná udalosť, počas ktorej viac ako 80 krajín oslavuje vplyv merania na náš každodenný život. Tento deň pripomína podpísanie Metrickej konvencie 20. mája 1875, začiatok formálnej medzinárodnej spolupráce v metrológii. Svetový deň metrológie organizuje a každoročne oslavuje Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) a Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) za účasti národných organizácií zodpovedných za metrológiu. 

Záštitu nad uvedeným podujatím prevzal predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Pavol Pavlis. Úvodný deň národného týždňa metrológie sa konal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Podujatie otvoril dekan SjF prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. za účasti zástupcov spoluorganizátorov Mgr. Romana Kováča, generálneho riaditeľa Slovenského metrologického ústavu a doc. Ing. Jaromíra Markoviča, PhD., generálneho riaditeľa Slovenskej legálnej metrológie. Kľúčovú prednášku na tému Revízia medzinárodnej sústavy jednotiek SI predniesol doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. člen výboru EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), člen podvýboru pre vedu EMPIR, riaditeľ odboru fundamentálnej metrológie ČMI (Český metrologický institut). 

Akcie sa zúčastnilo 70 záujemcov z rôznych inštitúcií. Na záver prednášok účastníci navštívili laboratóriá 3D súradnicového merania Centra technologického transferu kvality. 

Úvodný deň na SjF STU odštartoval akcie Národného týždňa metrológie, ktoré úspešne pokračovali na SMU a SLM.