Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentom, ktorí v skúškovom období 1. semestra akademického roku 2020/2021
získali najmenej 30 kreditov a dosiahli vážený študijný priemer najviac 1,80 bolo priznané
motivačné štipendium za študijné výsledky:

 

Benjamín

Babík

Juraj

Michlík

Patrik

Bajnok

Marek

Oltman

Michal

Banáš

Ondrej

Palider

Bálint

Ferenczi

Michal

Paučo

Michal

Fruni

Milan

Petrakovič

Šimon

Horňáček

Damián

Predáč

Jakub

Hrivnáčik

Ján

Revaj

Samuel

Hudák

Táňa

Šišmišová

Marek

Janiga

Jozef

Šprlák

Juraj

Januška

Tomáš

Tóth

Martin

Junas

Long

Tran Thanh

Marek

Kmeť

Peter

Urbanovič

Matej

Lisý

Jana

Vozárová

Lucia

Mastráková

Radovan

Žilka

Gratulujeme vám k skvelým študijným výsledkom!