Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Inovatívne riešenie cyklodopravy na Slovensku je spoločný projekt Strojníckej fakulty STU a spoločností Powermode, Švec Group a združenia Inovato. Jednotlivé subjekty reagovali spoločnou iniciatívou na viaceré výzvy v súvislosti s cyklodopravou na Slovensku. Predstavili špeciálne panely z recyklovaných materiálov pre transformáciu  nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy.

Špeciálne panely tzv. Trailpanely sú riešením, ako zmeniť nevyužívané železničné trate na cyklotrasy, turistické chodníky či zásobovacie cesty, bez potreby odstránenia starých koľají. Podnetov na spoločnú aktivitu v oblasti cyklodopravy je mnoho. Výstavba cyklotrás klasickým spôsobom je časovo aj finančne náročná záležitosť.

Na Slovensku jednoznačne chýba dostatok bezpečných cyklotrás pre cyklistov mimo frekventovaných ciest. Jedným z faktorov je aj to, že automobilová doprava sa zhusťuje a zvyšuje sa znečistenie ovzdušia. Keďže panely sú vyrobené z recyklovaných materiálov, riešia aj problém s neustále rastúcim odpadom, ktorí sa hromadí na skládkach.

V prípade potreby obnovenia pôvodnej funkcie železničnej trate, je možné panely  ľahko demontovať. Panely by mali disponovať dokonca protihlukovými vlastnosťami. Mali by mať protišmykový a vodonepriepustný povrch. Na Slovensku existuje skutočne množstvo opustených železničných tratí, ktoré by bolo možné podobným spôsobom transformovať.  Partneri projektu preto vnímajú tento spoločný koncept pozitívne.

„Na Slovensku venujeme  budovaniu cyklistických ciest malú pozornosť, no ich význam pre našu spoločnosť je veľký.  Keby som mal jedným alebo dvomi slovami vyjadriť  význam pripravovaného projektu, tak ho asi najlepšie vystihuje slovné spojenie “druhá šanca”. Áno je to druhá šanca pre životné prostredie, pre zdravie obyvateľstva,  pre využívanie opustených železničných tratí a pre zhodnotenie odpadov. Preto venujeme tomuto projektu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave patričnú pozornosť, ”uviedol profesor Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

fotogaleria TU

Viac si môžete pozrieť v reportáži RTVS z dňa 20.9.2021