Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach, motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja a motivačné štipendium za významnú činnosť konanú v prospech SjF STU v Bratislave priznané v súlade s § 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a Štipendijným poriadkom STU v Bratislave bolo priznané týmto študentom I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia:

1

Betteš Róbert mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU

2

Boško Radko motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

3

Budovec Matej motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

4

Čermák Martin motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

5

Dekan Michal motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

6

Drahoš Dávid motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

7

Dunaj Štefan motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

8

Dunaj Štefan motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

9

Farkašová Erika motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

10

Fekete Patrik motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

11

Furka Daniel motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

12

Goga Boris motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

13

Grausová Ivana motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

14

Heitlinger René motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

15

Hladiš Peter motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

16

Holúbek Andrej motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

17

Chlebo Michal mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU

18

Chmelo Lukáš motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

19

Jančovič Miroslav motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

20

Janda Marek motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

21

Jenčík Peter motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

22

Kanda Marek motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

23

Kapišinský Zeno motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

24

Karolčík Štefan motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

25

Klein Pavel motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

26

Kocúr Michal motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

27

Köplinger Richard motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

28

Košický Lukáš motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

29

Kováč Ivan motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

30

Krajňák Eduard motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

31

Kysucký Peter motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

32

Lajčin Matúš motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

33

Leštáková Michaela motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

34

Lumnitzer Jan motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

35

Mader Štefan motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

36

Magušin Marek motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

37

Majka Marek mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU

38

Majstrík Andrej mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU

39

Matúš Ivan mimoriadne štipendium za významnú činnosť konanú v prospech STU

40

Miho Peter motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

41

Mikuláš Erik motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

42

Mokrý Milan motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

43

Molent Marek motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

44

Ondraščin Martin motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

45

Paluš Timotej motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

46

Pauer Boris motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

47

Pollák Daniel motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

48

Prikler Patrik motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

49

Provazník Igor motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

50

Púčik Lukáš motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

51

Suchánek Timotej motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

52

Šauša Martin motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

53

Šimovec Matej motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

54

Šipoš Roman motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

55

Štefánik Matej motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

56

Trylč Ivo motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

57

Valachy Peter motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

58

Vetrák Roman motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

59

Vozár Lukáš motivačné štipendium za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach

60

Welnitzová Daniela motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

61

Zeman Stanislav motivačné štipendium za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja