Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, udelil mimoriadne motivačné štipendium trinástim študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí dosiahli študijný priemer počas celého štúdia na strednej škole najviac 1,20 a úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky a / alebo fyziky.