Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prihlášky na akademický rok 2016/2017 sú k dispozícii cez AIS - Portál študenta - Podanie prihlášky na výmenný pobyt.

Kritériá výberových konaní na mobility ERASMUS+

• Prihlásiť sa môže každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.

• Termín na podávanie prihlášok na mobility ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017 je od 02. 12. 2015 do 18. 01. 2016.
• Študent musí mať celkový vážený študijný priemer (VŠP) 2,0 a menej, v prípade viacerých záujemcov o mobilitu na zahraničnej univerzite určuje poradie výška VŠP.
• V prípade rovnakého VŠP je ďalším rozhodujúcim kritériom úroveň cudzieho jazyka (v závislosti od jazyka zahraničnej univerzity). Študent je povinný predložiť jazykový certifikát (zo špecializovanej jazykovej školy, resp. z Centra jazykov SjF). V prípade českého jazyka nie je potrebné predkladať jazykový certifikát – pri zhodnom VŠP budú žiadosti posudzované individuálne.
• Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.

Podrobné informácie nájdete na -
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

zoznam aktuálnych partnerských univerzít

Strojníckej fakulty STU v Bratislave (2014 - 2021):

Česká republika - PRAHA (Czech Technical University in Prague)

- PLZEŇ (University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering)

 

Poľsko                   - KIELCE (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)

Maďarsko              - BUDAPEŠŤ (Budapest University of Technology and Economics)

Rakúsko                - VIEDEŇ (Vienna University of Technology)

                               - GRAZ (Graz University of Technology)

Nemecko              - BERLÍN (Technische Universität Berlin)

                               - DARMSTADT (Technische Universitat Darmstadt)

                               - REGENSBURG (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg)

                               - KAISERSLAUTERN (University of Kaiserslautern)

                               - COBURG (Hochschule Coburg)

                               - CHEMNITZ (Technische Universitat Chemnitz)

                               - ULM (Hochschule Ulm – Ulm University of Applied Sciences)
 

Estónsko              - TALLINN (Tallinn University of Technology) 

Francúzsko          - CAEN (Universite de Caen Basse-Normandie)

Španielsko           - BARCELONA (Universitat Politècnica de Catalunya)

                               - MONDRAGÓN (Mondragon Unibertsitatea)

Portugalsko         - LISABON (Universidade de Lisboa)

Grécko                  - ATÉNY (National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering)

Taliansko              - ANCONA (Universita' Politecnica Delle Marche)

                              - MILÁNO (Politecnico di Milano)

Turecko                - ISTANBUL (İstanbul Aydın Üniversitesi)

                              - GAZIANTEP (Zirve University)

                              - KOCAELI (Kocaeli Üniversitesi)

Rumunsko           - IASI (“Gheorghe Asachi” Technical University Of Iasi)

                              - BRAŠOV (Universitatea „Transilvania“ Din Brasov)

Veľká Británia     - CRANFIELD (Cranfield University)

Slovinsko             - ĽUBĽANA (University of Ljubljana)

Litva                       - VILNIUS (Vilnius Gediminas Technical University)

Nórsko                  - TRONDHEIM (Norwegian University of Science and Technology)

Estónsko              - TARTU (University of Tartu)