Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti, v termíne od 02. 12. 2015 (streda) do 18. 01. 2016 (pondelok) je možné prihlásiť sa na mobilitu v rámci programu ERASMUS+.

Prihlášky na akademický rok 2016/2017 sú k dispozícii cez AIS - Portál študenta - Podanie prihlášky na výmenný pobyt.

Kritériá výberových konaní na mobility ERASMUS+

• Prihlásiť sa môže každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.

• Termín na podávanie prihlášok na mobility ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017 je od 02. 12. 2015 do 18. 01. 2016.

• Študent musí mať celkový vážený študijný priemer (VŠP) 2,0 a menej, v prípade viacerých záujemcov o mobilitu na zahraničnej univerzite určuje poradie výška VŠP.

• V prípade rovnakého VŠP je ďalším rozhodujúcim kritériom úroveň cudzieho jazyka (v závislosti od jazyka zahraničnej univerzity). Študent je povinný predložiť jazykový certifikát (zo špecializovanej jazykovej školy, resp. z Centra jazykov SjF). V prípade českého jazyka nie je potrebné predkladať jazykový certifikát – pri zhodnom VŠP budú žiadosti posudzované individuálne.

• Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.

Criteria for ERASMUS 2019/2020

Kritériá pre ERAZMUS - 2019/2020

Podrobné informácie nájdete na - http://www.stuba.sk/1818