Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav jazykov a športu SjF STU Bratislava
a
VŠK Strojár

usporiada pre študentov a zamestnancov SjF  

"MIKULÁŠSKE HRY“

v dňoch 12. – 15. decembra 2016

Miesto konania: telocvičňa SjF STU

12.12.2016  - 13,00 hod. - bedminton 

14.12.2016  - 14,30 hod. - futbal

15.12.2016 -  11,30 hod. - stolný tenis

 Tešíme sa na Vašu účasť                           

ÚJŠ SjF STU
Odd. TV a športu