Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania
s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty
a Stavebnej fakulty STU
a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave

organizujú

XVIII. medzinárodný akustický seminár
v dňoch 3. až 4. júna 2013 v Kočovciach.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE

• Hluk a kmitanie v technickej praxi 
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním 
• Seizmické pôsobenie na konštrukcie •
• Akustika prostredia 
• Meranie a hodnotenie hluku a kmitania

Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky a vibroakustiky.

MIESTO KONANIA
Seminár sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení STU v Bratislave, Kočovce. Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany.
Kapacita kaštieľa dostavbou kongresového centra sa zvýšila na osemdesiat účastníkov.

POKYNY NA FORMÁLNE SPRACOVANIE PRÍSPEVKU

Podrobné pokyny na formálne spracovanie príspevku sa uvádzajú v šablóne, ktorú môžete prepísať tak, aby ste si ušetrili čas formátovaním dokumentu.
Základné údaje zo šablóny:
Jazyk: Rokovací jazyk je slovenčina, čeština, angličtina.
Maximálna dĺžka príspevku: 4 a 6 strán (včítane obrázkov, tabuliek). Pri prekročení stanoveného počtu strán sa vložné za každú stranu zvyšuje o 5,- EUR. Vyžaduje sa párny počet strán. Príspevky sa recenzujú.
Príspevok sa uverejní v zborníku len po zaplatení vložného.
Príspevok zašlite odbornému garantovi na CD, diskete alebo emailom na adresu
(stanislav.ziaran@stuba.sk), a to v doc aj pdf formáte

Záväzná prihláška

INFORMAČNÝ LETÁK