Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


Slovenská technická univerzita Bratislava,
Strojnícka fakulta STU Bratislava,
Zväz strojárskeho priemyslu SR
a Združenie automobilového priemyslu SR 


usporiadali medzinárodnú konferenciu na tému

„Strojárstvo 2011 – stav a perspektívy“,

ktorá sa uskutočnila dňa 20. októbra 2011 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Hlavným zmyslom konferencie je pomenovať stav a načrtnúť perspektívy kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky – strojárstva, ktorého súčasťou je aj automobilový priemysel.

FOTOGALÉRIA

>
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011
Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011 Strojarstvo2011

PROGRAM:

9,00 – 9,15  úvod, Ing. Milan Cagala, CSc, prezident ZSP SR

9,15 – 9,25  doc. Ing. Robert Redhammer, PhD, rektor STU

9,25 – 9,40  Dr.h.c. Ing, Jozef Uhrík, CSc, prezident ZAP SR

9,40 – 9,50  Juraj Miškov, minister hospodárstva SR

9,50 – 10,00 Ing. Renáta Konečná, GR odboru menovej politiky NBS

10,00 – 10,10 Ing. Tomáš Malatinský, prezident AZZZ

10,10-10,20 Ing. Leoš Mačák, ekonomický riaditeľ, SST Praha, Česká republika

10,20-10,35 Ing. František Palko, Inštitút hospodárskej politiky

10,55 – 11,10 prof. Ing. Ľubomír Šooš, dekan SjF STU Bratislava

11,10 – 11,25 Ing. Ľubomír Plško, predseda predstavenstva Konštrukta Industry Trenčín

11,25 – 11,40 Alexej Beljajev (predseda predstavenstva TATRAVAGÓNKA Poprad

11,40-11,55 Ing. Pavol Šimkovič, MBA, generálny riaditeľ PPS Group Detva

11.55 – 12,10  Ing. Miroslav Volák, zástupca výkonného riaditeľa pre oblasť stratégie, SPINEA Prešov

12,10 – 12,25  Ing. Mario Schrenkel, predseda Rady banky Eximbanka SR

a generálny riaditeľ, Exportno-importná banka Slovenskej republiky

12,25 – 12,40 zástupca M.E.S.A. 10        

POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM – dve odborné sekcie 14,00 – 16,00

A. Akademická a výskumná sekcia – garant: prof. Ľubomír Šooš

14,00 – 14,15 Dr.h.c., mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan SjF TU Košice

14,15 – 14,30  Dr. Ing. František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

14,30 – 14,45  prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD, dekan SjF Žilinská univerzita

14,45 – 15,00  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ Ústavu merania SAV Bratislava

15,00 – 15,15 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan MTF STU Trnava

15,15 – 15,30  Július Hron, viceprezident ZAP SR a konateľ AUTO-IMPEX

15,30-16,00  diskusia

B.Hospodárska a výrobná sekcia – garant: Ing. Jaroslav Holeček

14,00 – 14,15  Ing. Jaroslav Holeček, ZAP SR

14,15 – 14,30  Ing. Daniel Tomko, TOMARK Prešov

14,30 – 14,45 Ing. Martin Kele, riaditeľ MATADOR Industries Dubnica nad Váhom

14,45 – 15,00  Ing. Jaromír Jezný, ZŤS VVÚ Košice

15,00 – 15,15 Ing. Miloš Jochman, Andritz-Jochman Spišská Nová Ves

15,15 – 15,30 Ing. Miroslav Morháč, SOVA Digital Bratislava

15,30 – 16,00 diskusia

16,00 – UKONČENIE KONFERENCIE – ZÁVEREČNÝ RAUT