Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 30.4.2019 prevzal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, profesor Ľubomír Šooš od prezidenta ZSVTS profesora Dušana Petráša, certifikáty o európskej akreditácii kvality študijných programov: bakalárskeho „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“ a inžinierskeho „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“, ktoré fakulta poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Akreditácia sa uskutočnila podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu EUR-ACE®, ktorou sa potvrdzuje, že študijné programy spĺňajú požiadavky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy. Značka EUR-ACE® je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu študijného programu, zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a súčasne potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.