Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd.TVaŠ ÚPHSV SjF STU usporiadalo pre študentov a zamestnancov zimné telovýchovné sústredenie - lyžiarsky kurz.
V termíne od 23. do 30.1.2010 Chopok juh, chata Kosodrevina a
v termíne od 6. do 13.2.2010 Chopok - sever, chata Záhradky.

F O T O G A L É R I A