Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Práve v týchto dňoch prebieha  24. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre a po včerajšom slávnostnom otvorení veľtrhu sa pristúpilo aj k hodnoteniu a odovzdávaniu cien v niekoľkých súťažiach, ktoré na veľtrhu prebiehajú.

Naša Strojnícka fakulta STU v Bratislave dokázala uspieť v dvoch súťažiach a to v súťaži Inovatívny čin rok 2016, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. V kategórií Technická inovácia sa našej fakulte spoločne so spoločnosťou Sova Digital a.s., podarilo zvíťaziť s projektom Digitálne dvojča.

Digitálne dvojča vytvára prostredie digitálneho podniku, v ktorom firma môže optimalizovať prevádzku priamo počas výrobného reťazca, meniť parametre a procesy výroby a prispôsobovať produkt požiadavkám trhu.

V súťaži Techfórum, ktorej cieľom je prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania a konfrontácia ich výstupov s praxou sa nám podarilo získať Čestné uznanie veľtrhu za Návrh mechanizmu sedadla automobilu pre imobilných pasažierov.