Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Jozefa Kuľku, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty TU v Košiciach,

sa dňa 30. júna 2020 o 11:00 hod. v posluchárni S4 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Predikcia životnosti konštrukcie žeriavov pod vplyvom stochastického zaťaženia.

POZOR ZMENA MIESTNOSTI: inauguračná prednáška bude v miestnosti 023