Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Jána Vachálka, PhD.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 1. februára 2022 o 10:10
hod. v miestnosti 216, SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31
Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Praktické
aplikácie inteligentného priemyslu v praxi."

Linka na online prenos