Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Ernesta Gondára, PhD. za profesora v odbore Strojárske technológie a materiály sa dňa 27. marca 2007 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 023 o 14.30 h pred vedeckou radou uskutoční inauguračná prednáška: Nová metóda skúšania konštrukčnej keramiky na odolnosť proti tepelným rázom.