Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

13.9. 2021 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave uskutočnila slávnostná inaugurácia nového rektora Olivera Moravčíka. Súčasne nový rektor inauguroval dekana Strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša na ďalšie funkčné obdobie. Pánovi dekanovi želáme veľa zdravia  a úspechov počas ďalšieho funkčného obdobia.