Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Smernica č. 5 / 2007

Hodnotenie aktivít študentov dennej formy doktorandského štúdia

 

Cieľom smernice je kvantifikovanie aktivity doktorandov na základe všeobecne platných kritérií. Hodnotenie aktivít doktorandov sa vykonáva štvrťročne. Podklady na hodnotenie odovzdá doktorand do 15. dňa pred koncom príslušného štvrťroka. Aktivita doktorandov sa bude bodovať, na základe počtu dosiahnutých bodov získajú tieto výhody: