Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Hľadáme „Študentskú osobonosť roka“

Jedným z kľúčových projektov Junior Chamber International – Slovakia je Študentská osobnosť Slovenska. Organizujeme už jeho šiesty ročník. Nad podujatím má každoročne záštitu prezident SR – J.E. Ivan Gašparovič, spolu s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a s odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Týmto projektom chceme vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, vedecko-výskumní pracovníci (doktorandi), ktorí sa môžu preukázať významnými výsledkami, či úspešní umelci, športovci, atď. Jediným obmedzením je vek od 18 – 35 rokov.

Do 9. novembra bola uzávierka prihlášok. Celkovo bolo prihlásených 71 nominácií od zástupcov vysokých škôl. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na danú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí.

Výsledky projektu budú vyhlásené na slávnostnom podujatí druhý decembrový týždeň tohto roka za účasti médií. Na slávnostné podujatie bude pozvaný víťaz - študent spolu s dekanom/dekankou, resp. s riaditeľom/riaditeľkou vedeckého pracoviska.Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie (nominovaní sú)

 1. Ing. Pavol Kintler, Strojnícka fakulta STU Bratislava
 2. Jozef Škultéty, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
 3. Ing. František Baník, Fakulta elektrotechniky a inf. TU Košice
 4. Ing. Vladimír Cviklovič, Technická fakulta SPU Nitra
 5. Bc. Ján Bačík, Fakulta elektrotechniky a inf. TU Košice
 6. Ing. Peter Tatarko, Ústav materiálového výskumu SAV Košice
 7. Ing. Ľuboš Šušlík, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
 8. Ing. Peter Tvarožek, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
 9. Bc. Vladimír Kováč, Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika (nominovaní sú)

 1. Ing. Štefan Timár, Fakulta Špeciálnej techniky TUAD Trenčín
 2. Bc. Michal Harakaľ, Strojnícka fakulta STU Bratislava
 3. Ing. Stanislav Sojak, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
 4. Bc. Martin Hornáček, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
 5. Bc. Patrik Varga, Fakulta elektrotechniky a inf. STU Bratislava
 6. Peter Kusenda, VŠ bezpečnostného manažérstva Košice
 7. Ing. Ivan Brezáni, Fakulta BERG TU Košice

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
4. Lekárske vedy, farmácia
5. Prírodné vedy, chémia
6. Stavebníctvo, architektúra
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
8. Filozofia, politológia, právo, teológia
9. Kultúra a umenie
10. Ekonómia
11. Šport

Bližšie info TU