Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
dňa  18. 06. 2019

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

  Dátum   Čas   Študijný program   Počet študentov
        18.06.2019     9,00  ESZ Automatizácia a informatizácia strojov a procesov  22
 EVT   Environmentálna výrobná technika  5
ESZ Energetické stroje a zariadenia  8
STAM Strojárske technológie a materiály  12
  18.06.2019    11,00       AMPS Automobily a mobilné pracovné stroje  39
AMAM Aplikovaná mechanika a mechatronika  11
AMAMxA Aplikovaná mechanika a mechatronika
Štúdium v anglickom jazyku
 5
  SPOLU :                                           102  

 


dňa  21. 06. 2019

INŽINIERSKE  ŠTÚDIUM

  Dátum   Čas   Študijný program   Počet študentov
        21.06.2019     9,00 AISP
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
17
 EVT   Environmentálna výrobná technika  7
      CHPSZ Chemické a potravinárske stroje  a zariadenia 9
Automatizácia  a informatizácia strojov
a procesov
12
  21.06.2019        11,00     AMAM Aplikovaná mechanika a mechatronika 32 + 1 AJ
     VSMK Výrobné systémy a manažérstvo kvality 3 + 9 AJ
      21.06.2019       13,00 AMPS Automobily a mobilné pracovné stroje 30
STAM Strojárske technológie a materiály 6
MESK Meranie a skúšobníctvo 4
  SPOLU :     120 + 10  AJ