Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram promócií na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
v akademickom roku 2017/2018

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Termín

Študijné programy

26.06.2018 o 9:00 h

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Energetické stroje a zariadenia

Strojárske technológie a materiály

Technika ochrany životného prostredia

26.06.2018 o 11:00 h

Automobily a mobilné pracovné stroje

Environmentálna výrobná technika

 

INŽINIERSKE  ŠTÚDIUM

Termín

Študijné programy

29.06.2018 o 9:00 h

Energetické stroje a zariadenia

Environmentálna výrobná technika

Chemické a potravinárske stroje a zariadenia

29.06.2018 o 11:00 h

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

29.06.2018 o 13:00 h

Automobily a mobilné pracovné stroje

Strojárske technológie a materiály

Meranie a skúšobníctvo