Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

v rámci habilitačného konania Ing. Miroslavy Nemčekovej ,PhD. pracovníčky ústavu dopravnej techniky a konštruovania sa dňa 25.5.2010 uskutoční v miestnosti č. 449/ 4 poschodie SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .,

o 8,30 hod. obhajoba habilitačnej práce „Navrhovanie strojových častí v systéme PLM”,

o 11.30 hod. habilitačná prednáška: “Konštruovanie v prostredí PLM