Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Pavla Šveca, PhD. v odbore Strojárske technológie a materiály sa dňa 27. marca 2007 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 023 o 11.00 h uskutoční obhajoba habilitačnej práce: Vákuová rafinácia platiny a o 13.30 h habilitačná prednáška: Pyrometalurgická rafinácia sekundárneho Pt-šrotu s multikomponentným zložením.