Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Vladimíra Chmelka, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU,

sa dňa 15. októbra 2018 o 14,30 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, v Bratislave

uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Prevádzková bezpečnosť tlakových potrubí”

a dňa 16. októbra 2018 o 11:15 hod. sa uskutoční

habilitačná prednáška: „Multiaxial Fatigue (viacosová únava)“ v miestnosti 023.