Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania

Ing. Petra Peciara, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU,

sa dňa 18.  júna 2018 o 16,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17,
uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Výskum vybraných procesov spracovania partikulárnych materiálov”

a dňa 19. júna 2018 o 10:30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška:“Technológie lisovania suchých práškových materiálov“ v miestnosti 023. "