Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cieľom stretnutia je diskusia o požiadavkách na technické vzdelávanie potrebné pre prax absolventov stredných a vysokých skôl.

Termín: 12. 4. 2019 / 10.00 hod.
Miesto: prednášková miestnosť S4, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Program:
1) Predstava MŠVVaŠ SR pre výučbu prírodovedných a humanitných predmetov
Oľga Nachtmannová, Št. tajomníčka MŠVVaŠ SR

2) Výzva - príležitosť na zmenu
Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR VVMŠ

3) Požiadavka priemyslu na technický vzdelaných absolventov,
Vladimír Slezák, GR Siemens Slovensko

4) Stav a vízie kvalifikácií absolventov stredných a vysokých škôl
Lucia Dittetová, Trexima

5) Štyri piliere pre kvalitne pripravených technikov pre prax
Ľubomír ŠOOŠ, Dekan SjF STU v Bratislave

6) Diskusia