Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne Vás pozývame na

Finále súťaže STROJÁRSKA OLYMPIÁDA 2016
a
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2016 Strojníckej fakulty STU v Bratislave

dňa 11. 02. 2016


                 


Harmonogram Strojárskej olympiády 2016

8.00 - 9.00
 
Prezentácia a informácie pre účastníkov
Vestibul a aula Strojníckej fakulty STU v Bratislave
9.00 - 9.15
 
Slávnostné zahájenie -
Aula Strojníckej fakulty STU v Bratislave
9.15 - 12.00
 
Finále súťaže - obhajoby súťažných prác
Učebne Strojníckej fakulty STU v Bratislave
10.00 - 11.30

 
Stretnutie hostí a partnerov Strojárskej
olympiády s riaditeľmi stredných skôl
Dekanát Strojníckej fakulty STU v Bratislave
12.00 - 13.00
 
Obed
 
13.30 - 14.30

 
Slávnostný program s vyhlásením výsledkov
Strojárskej olympiády a zlosovanie ankety
Aula Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Harmonogram Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU

9.00 - 13.30
 

Informačný deň
Strojníckej fakulty STU v Bratislave
pre stredoškolákov
Vestibul a aula Strojníckej fakulty STU v Bratislave

9.00 - 13.00
 
Exkurzie do laboratórií Strojníckej fakulty
STU v Bratislave
Laboratóriá Strojníckej fakulty STU
v Bratislave
13.30 - 14.30

 
Slávnostný program s vyhlásením výsledkov
Strojárskej olympiády a zlosovanie ankety
Aula Strojníckej fakulty STU v Bratislave