Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 13.2.2014 prebehlo vyvrcholenie vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda spojenej s Dňom otvorených dverí, kde študenti stredných škôl mohli bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

V rámci tohto podujatia sa konalo aj stretnutie hostí a partnerov Strojárskej olympiády s riaditeľmi stredných škôl, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefana Chudobu, PhD.

Hlavnou témou bola potreba vzdelávania matematiky a fyziky pre poskytovanie kvalitného vysokoškolského štúdia.

Svojou návštevou nás poctili VIP hostia:

Erik Reuting, člen predstavenstva - Volkswagen Slovakia, a.s.
RNDr. Renáta Valeková, vedúca - Útvaru vzdelávania Volkswagen Slovakia, a.s.
Dr.h.c, Ing. Jozef Uhrík CSc., čestný prezident - Zväz automobilového priemyslu SR
Ing. Jaroslav Holeček – prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Ing. Martin Morháč - generálny riaditeľ Sova - Digital
prof. Ing. Marian Peciar PhD., - prorektor STU
Ing. Alexej Beljajev - prezident ZSP SR, predseda predstavenstva Tatravagónka, a.s. Poprad
Ing. Jozef Hübel  - generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu                                                           

Na slávnostnom odovzdávaní cien zaspievala členka skupiny Forsomeone Lauren Wengová a všetkých prítomných očarila svojim tancom tanečná skupina Nella Portella.

Podujatia sa zúčastnilo 14 stredných škôl a celkový počet účastníkov presiahol 900.

 F O T O G A L É R I A

V Ý S L E D K Y:

 Víťazi v sekciách:

 

 

 

 

 

 

Automobily, lode a spaľovacie motory

 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

 

 

 

 

 

Poradie:

Meno a priezvisko

Škola

 

 

Téma

 

1. miesto

Maroš Bečár

Stredná priemyslená škola Dubnica.n.V

Terénne  vozidlo poháňané spaľovacím motorom

2. miesto

Andrej Kňazovický

Súkromná SOŠ hutnícka
Železiarne Podbrezová

Opravy kosačky MF 70

3. miesto

Richard Nagy

SPŠ strojnícka Bratislava

Rez prevodovky

 

 

 

 

 

 

 

Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.

 

 

 

 

 

Poradie:

Meno a priezvisko

Škola

 

 

Téma

 

1. miesto

Milan Bjalončík

Stredná priemyselná škola Poprad

Výroba elektrickej energie solárnym článkom

2. miesto

Henry Frederik Pregmar

Stredná priemyslená škola Dubnica.n.V

Lis na brikety

3. miesto

Juraj Palček

Stredná priemyslená škola Dubnica.n.V

Geiger - Müllerov počítač

 

 

 

 

 

 

 

Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.

 

 

 

 

 

Poradie:

Meno a priezvisko

Škola

 

 

Téma

 

1. miesto

Jakub Ščasný

Stredná priemyslená škola Dubnica.n.V

Návrh magnetizačného horizontálneho defektoskopu

2. miesto

Tomáš Panáček

SOŠ strojnícka Pov. Bystrica

Hydraulická štiepačka

3. miesto

Juraj Štefina

SOŠ strojnícka Pov. Bystrica

Posuvná automatická brána na diaľkové ovládanie

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná mechanika a mechatronika

doc. Ing.  Stanislav Žiaran, CSc.

 

 

 

 

 

Poradie:

Meno a priezvisko

Škola

 

 

Téma

 

1. miesto

Erik Slušný

SPŠ Levice

Výroba malotraktora

2. miesto

Dávid Šimon

SPŠ Snina

Robotický odhŕňač snehu ROS 2014

3. miesto

Patrik Resutík

Spojená škola Tvrdošín

Mikrokontrolérom riadený model výťahu

 

 

 

 

 

 

 

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

prof. Ing. Boris Rohal - Ilkiv, CSc.

 

 

 

 

 

Poradie:

Meno a priezvisko

Škola

 

 

Téma

 

1. miesto

Cyril Pavlovič

SPŠ elektrotechnická Košice

Spájkovacia stanica

2. miesto

Peter Hubočan

SOŠ elektrotechnická  Žilina

Automatizované riadenia solárneho trackera

3. miesto

Andrej Juríčka

Spojená škola Tvrdošín

CNC frézka

 F O T O G A L É R I A