Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na akademický rok 2008/2009. Prihlášky sa budú prijímať do 15. augusta 2008.

Písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium sa budú konať 26. augusta 2008. Kritériá pre prijímanie na bakalárske štúdium v druhom kole sú tie isté, ako v prvom kole. V rámci druhého kola sa rozhodnutia o prijatí alebo pozvaní na písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium budú vydávať priebežne.